ZICHT OP TALENT
Inspectie/kwaliteitszorg

Inspectie/kwaliteitszorg

Voor contact met de inspectie wordt u verwezen naar:

Inspectie van het onderwijs
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl

Vragen over onderwijs kunt u ook telefonisch stellen: 0800 8051 (gratis). Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vrouweninspecteurs 0900 111 3 111 (lokaal tarief).

Elk jaar brengt de Inspectie van het Onderwijs een zogenaamde “Opbrengstenkaart” uit die van elke school op het internet te vinden is. Voor het Zuiderlicht College wordt u verwezen naar: www.onderwijsinspectie.nl. Bedenk overigens dat de Opbrengstenkaart betrekking heeft op een voorafgaand schooljaar. Voor meer informatie over de kwaliteit van ons onderwijs verwijzen we naar: www.scholenopdekaart.nl