ZICHT OP TALENT
Zij-instroom

Zij-instroom

Als een leerling nog niet op het Zuiderlicht College zit, kan hij of zij op basis van zijn diploma, getuigschrift of het gevolgde onderwijs toegelaten worden tot een hoger leerjaar. Een leerling die van een gelijksoortige school of afdeling komt, wordt bij toelating geplaatst in het leerjaar waarin de leerling op die school/afdeling het onderwijs had mogen volgen.

Voordat een leerling instroomt, vindt er eerst een intake plaats. Voor instroom in de onderbouw is dat met mw. M. Slijkerman(coördinator leerjaar 1 en 2 en/of mw. E. Beers (teamleider onderbouw), voor de bovenbouw is dat met dhr. K. de Wit (coördinator leerjaar 3 en 4) en/of mw. S.Boughanem (teamleider bovenbouw). Wat betreft het M-traject zal dit plaatsvinden met mevr. E. Slingerland en/of mw. O. Onrust. In dit laatste geval is er ook nauw overleg met Lucia Marthas Institute of Performing Arts (LMIPA). In bijzondere gevallen kunnen nadere afspraken tussen ouders, school en leerling noodzakelijk zijn.

Voor toelating tot de bovenbouw (klas 3 profiel Zorg & Welzijn/TL) stellen wij de volgende voorwaarden en vaardigheden:

• de leerling is over van leerjaar 2 naar leerjaar 3,
• de leerling kan samenwerken in een groep,
• de leerling kan les/instructies volgen van verschillende docenten,
• de leerling kan omgaan met verschillende werkvormen,
• de leerling kan met de vrijheid binnen de praktijkruimten omgaan,
• de leerling kan omgaan met eventuele prikkels van andere groepjes die met wat anders bezig zijn,
• de leerling stelt zich op als volwaardig groepslid.

Wilt u van te voren even bellen naar 020-6620011 (tussen 8.30 uur en 13.00 uur) voor een afspraak. U kunt ook een mail sturen naar e.beers@zuiderlicht.org voor de onderbouw en s.boughanem@zuiderlicht.org voor de bovenbouw.