Zuiderlicht College

Carrousel talenturen

                                                                    

 

 

 

 

Het Zuiderlicht College is een school voor VMBO, het beroepsgerichte profiel Zorg en Welzijn, met circa 420 leerlingen en ongeveer 65 medewerkers. Groot genoeg om de voor het VMBO vereiste mogelijkheden te bieden, maar tegelijkertijd klein genoeg voor iedereen om elkaar te kennen en de weg in de school gemakkelijk te vinden.

In samenwerking met: