ZICHT OP TALENT
Onderwijs op het Zuiderlicht

Onderwijs op het Zuiderlicht

Het Zuiderlicht College heeft een 2-jarige brugperiode, gevolgd door een 2-jarige bovenbouwperiode. Tijdens de brugperiode volgen de leerlingen onderwijs in vakken van de onderbouw. Die vakken treft u aan in de lessentabel, verderop in deze gids. Daarnaast besteden we veel tijd aan loopbaanleren, zodat de leerlingen aan het eind van het 2e leerjaar een juiste keuze voor een profiel kunnen maken en aan het einde van leerjaar vier goed voorbereid voor een mbo-opleiding kunnen kiezen. Voordat een leerling wordt geplaatst in de bovenbouw, kijken we vanzelfsprekend ook naar de rapportcijfers en de woordrapporten van de 2e klas. Doubleren in de eerste klas is in principe niet mogelijk. Verderop in deze gids treft u de overgangsnormen aan.

Tenslotte: de school werkt in de onderbouw met  3 periodes van ca. 12 weken, in klas drie met drie periodes van ca. 13 weken, en in klas 4 met twee periodes van ca. 13 weken (globaal: van het begin van het schooljaar tot kerst en van kerst tot de meivakantie).