ZICHT OP TALENT
Ouderraad

Ouderraad

Het Zuiderlicht College kent een ouderraad die ongeveer zes keer per jaar vergadert met de leerjaarcoördinatoren van de onderbouw en bovenbouw. De ouderraad is een belangrijke informatiebron en klankbord voor de schoolleiding is. Het streven is dat elk leerjaar een oudervertegenwoordiger heeft in de ouderraad. Ouders kunnen zich op de eerste algemene ouderavond aanmelden bij de mentor of de leerjaarcoördinator.

“It takes a village”
Een warme Amsterdamse school waar betrokken gedreven docenten je kind in zijn gehele context en ontwikkelingsfase zien. Ik heb het gevoel dat het hele onderwijs team van directie tot conciërge wel weet wie je kind is. Dat is zo fijn! Net een familie. Een school waarbij er dialoog is tussen ouders en docenten over goeie maar ook minder leuke dingen waar zowel de school als je kind mee te maken krijgt. De insteek is altijd ten goeie van je kind! It takes a village…..thuis en Zuidelicht College!
Ouder leerjaar 3
“Ons kind gaat met plezier naar school”
Wij als ouders zijn zeer tevreden over het Zuiderlicht college.
Het is een klein schalige school, contact tussen ouders en docenten is goed en met allerlei vragen kan je bij de mentor/docenten terecht.
Ons kind gaat met veel plezier naar school.
Ook nu in deze corona tijd is alles goed geregeld zoals: school en thuis via teams.
Kortom tevreden ouders!
Ouders leerjaar 3

Presentatie formatief toetsen