ZICHT OP TALENT
PTO leerjaar 1-2 /PTA leerjaar 3-4

PTO leerjaar 1-2 /PTA leerjaar 3-4

Op school werken we in de onderbouw met PTO’s (programma van toetsing en doorstroming ) en in de bovenbouw met PTA’s (programma van toetsing en afsluiting). Hierin staan wat er voor elk vak in een periode gedaan moet worden en hoe de stof getoetst wordt.

Informatieavond onderbouw

Ouderavond PPO bk 2022

Ouderavond PPO TL 2022

Informatieavond bovenbouw

Ouderavond 2022-2033 klas 3

Ouderavond 2022-2023 klas 4

PTO’s

PTA’s 2022/2023