ZICHT OP TALENT
Examenresultaten

Examenresultaten

In het afgelopen schooljaar 2021–2022 kan de school terugkijken op uitstekende examenresultaten; 100 % van onze leerlingen is geslaagd!!