ZICHT OP TALENT
Leerlingenraad

Leerlingenraad

Het Zuiderlicht College kent een leerlingenraad, waarin een gekozen vertegenwoordiger van elke klas zitting heeft. Eens per zes weken overlegt deze raad met de schoolleiding of leerkracht over praktische en andere onderwerpen die de school aangaan; de leerlingenraad is daardoor een spreekbuis van de leerlingen, bedoeld om meningen en ideeën die bij de leerlingen leven op de juiste plaats kenbaar te maken. Eén leerling uit de leerlingenraad mag zitting nemen in de leerling geleding van de Deelraad van de school.