ZICHT OP TALENT
VMBO: profiel Zorg en Welzijn

VMBO: profiel Zorg en Welzijn

De afkorting vmbo staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo). Dit onderwijs bereidt voor op het mbo. Een leerweg in het vmbo is een manier van leren die het beste bij de leerling past: theoretisch of praktisch. De leerling volgt de leerweg vanaf de onderbouw naar het onderwijs dat daarop aansluit.

Het vmbo kent vier verschillende niveaus, die ook wel leerwegen genoemd worden. De vier leerwegen zijn:

–        Theoretische leerweg
–        Gemengde leerweg
–        Kaderberoepsgerichte leerweg
–        Basisberoepsgerichte leerweg

Basis-, kader- en de gemengd beroepsgerichte leerweg
De basis- en kaderberoepsgerichte leerweg is voor leerlingen die het liefst kennis opdoen in de praktijk. Deze leerweg bereiden je voor op de vakopleidingen en middenkaderopleidingen in het mbo (niveau 3 en 4). Het verschil met de gemengde leerweg is dat er iets minder diep wordt ingegaan op de algemene vakken en dat de tijd die aan het beroepsgerichte vak besteed wordt twee keer zoveel is. Bij de gemengde leerweg volg je de algemene vakken op theoretisch niveau en daarnaast volg je een gedeelte van het beroepsgerichte programma. In 2024 houden de TL en GL op te bestaan en wordt de nieuwe leerweg ingevoerd. De nieuwe leerweg bereidt je voor op doorstroom naar mbo en havo. In de nieuwe leerweg volgen alle leerlingen een praktijkgericht programma. Wij starten hier al mee vanaf komend schooljaar.

Zorg en Welzijn

Ben je sociaal en behulpzaam? Kan jij je goed inleven in andere mensen? Houd je ervan om samen te werken én zelfstandig te zijn? Ben je creatief of kun je goed organiseren? Kies dan voor het profiel Zorg en Welzijn!

Binnen het vmbo is Zorg en Welzijn slechts één van de te volgen profielen. Op het Zuiderlicht College is dit het enige profiel dat aangeboden wordt.  Ga voor de andere profielen naar: https://www.platformsvmbo.nl/profielen

Wat ga je doen? kennismaken met coronamaatregelen zuiderlicht
Praktijklessen staan centraal bij het profiel Zorg en Welzijn en gaan bijvoorbeeld over de ontwikkeling en verzorging van kinderen, seniorenzorg, de bereiding en inkoop van voeding, een gezonde leefstijl en hygiëne. Je maakt kennis met uiterlijke verzorging, schoonmaakwerkzaamheden, huishoudelijke vaardigheden, zoals de was doen en strijken. Je leert om activiteiten te organiseren, zoals een spelletjesmiddag organiseren voor kinderen, een verwenmiddag organiseren voor een groep mensen, een diner voor ouderen enzovoort.

Theorie- en praktijklessen

Je volgt dit beroepsprofiel 10 uur per week. Deze 10 uur bestaat uit 6 uur profielgerichte vakken en 5 uur aan keuzevakken. Deze keuzevakken kunnen steeds veranderen, maar zijn nu bijvoorbeeld sport en bewegen, mode en design, haarverzorging, ondernemen, EHBO en de bijzondere keuken. Er is daarvoor op school een haarsalon, een was- en strijkruimte, een kinderdagverblijf en een schoonheidssalon. Ook loop je bijvoorbeeld stage bij een bedrijf naar keuze, bijvoorbeeld een bejaardentehuis, op een (basis-)school, bij een kinderdagverblijf, in de horeca, bij de kapper of in een schoonheidssalon.

En dan?
Na het VMBO Zorg en Welzijn kun je doorstromen naar allerlei Mbo-opleidingen op niveau 2, 3 en 4. Enkele doorstroommogelijkheden zijn: Dienstverlening/Helpende Zorg en Welzijn, Kapper, Verzorgende/IG/Maatschappelijke zorg, Doktersassistent, Verpleegkundige, Pedagogisch Medewerker/Onderwijsassistent, Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen, Sociaal werker, gastheer/gastvrouw of kok.

De zorgsector is met 1,2 miljoen arbeidskrachten de grootste werkgever van Nederland. Juist in deze sector is een grote vraag naar goed opgeleid personeel. Goede zorg is heel belangrijk voor iedereen.