ZICHT OP TALENT
Verlof aanvragen

Verlof aanvragen

Verlof voorafgaand aan of aansluitend op een schoolvakantie wordt niet verleend. Vakantieverlof van maximaal 10 dagen buiten de geplande vakantiedata mag alleen worden verleend als er een werkgeversverklaring van één van de ouders kan worden getoond, waaruit blijkt dat de vakantie binnen de schoolvakanties onmogelijk is. Ander verlof wordt alleen bij hoge uitzondering (bijv. medisch-sociale redenen) verleend, maar nooit als het gaat om vakantieverlof. Als u verlof voor uw kind wilt aanvragen, dient u dat 6 weken van te voren en schriftelijk te doen bij de directeur van het Zuiderlicht College. Er bestaat een speciaal formulier, dat bij administratie opgehaald kan worden, waarmee u verlof kunt aanvragen. U krijgt een schriftelijke reactie.

U kunt het formulier ook hieronder downloaden: