Aanpassingen examens
Aanpassingen examens

Aanpassingen examens

De voorbereidingen van de examens zijn al in volle gang. Wat een bizarre schooltijd hebben onze eindexamenleerlingen gehad. Lange tijd leek het alsof er dit jaar geen aanpassingen in de examens kwamen, gelukkig is daar verandering in gekomen. De aanpassingen lijken grotendeels op die van vorig schooljaar: – Leerlingen krijgen wederom de mogelijkheid om het CE te spreiden tussen twee tijdvakken. Om dit mogelijk te maken wordt het tweede tijdvak uitgebreid van 4 naar 10 dagen zodat het eventueel mogelijk is om het gehele CE in het tweede tijdvak te maken. Leerlingen die het CE van één of meer vakken willen maken in het tweede tijdvak dienen dit uiterlijk 22 april aan te geven bij de school. – Er wordt wederom een derde tijdvak toegevoegd zodat leerlingen die één of meerdere vakken van het CE in tijdvak twee afleggen en deze willen herkansen, dit in tijdvak drie kunnen doen. Er is dit jaar geen overlap met de zomervakantie voor ‘onze’ regio Noord. – Leerlingen krijgen net als vorig jaar de mogelijk om niet één maar twee vakken te herkansen. – Het wordt, net zoals vorig schooljaar, weer mogelijk om een vak weg te strepen bij de uitslagbepaling, de zogenaamde duimregeling. Deze mag alleen niet bij het vak Nederlands worden toegepast. – Het beroepsgerichte profielvak wordt afgesloten met SE. Dit betekent dus dat er geen CSPE wordt afgenomen, ook niet deels zoals eerder nog werd aangekondigd. Het schoolexamencijfer, afgerond op één decimaal, wordt net zoals vorig jaar meegenomen bij het rekenkundige gemiddelde van de bij het centraal examen behaalde cijfers (de 5,5-regel). De mentoren zullen samen met de examensecretaris de regelingen bespreken met de klas en het intekenen voor de tijdvakken organiseren. Zodra dit in gang gezet wordt brengen we jullie natuurlijk op de hoogte.. Heeft u toch nog vragen, dan kunt u zich in eerste instantie wenden tot de mentor.

20220128 Brief Examens 2022 - Lln en ouders lj 4

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *